top of page

Warmte comprimeren

Het systeem zoals u dat in de afbeeldingen hieronder ziet bestaat uit vier nauwkeurig parabolisch gekromde en geharde spiegels die het zonlicht concentreren op één punt. Het systeem valt dus in de categorie van Concentrated Solar Power, een klassificatie die normaal gesproken alleen van toepassing is voor sommige uitgestrekte professionele installaties. De receiver wordt dan zo klein mogelijk gedimensioneerd zodat de warmteuitstraling ten gevolge van het verhitten van het transportmedium zo klein mogelijk wordt. Dit uit zich in een veel kleinere primaire en secundaire verliesfactor. Tevens is, door de concentratie op een klein oppervlak,  de bruikbare temperatuur (veel) hoger dan b.v. bij vlakke plaat collectoren of vacuümbuizen.

De TCT concentrator met deze CSP technologie levert daarom de hoogste temperatuur op voor de radiatoren zonder dat de opbrengst noemenswaardig vermindert. Dit maakt deze technologie bij uitstek geschikt voor gebruik in bestaande verwarmingssystemen en kunnen noodzakelijke ombouwkosten naar vloerverwarming  vermeden worden.

Een winst in temperatuur van een factor twee voor elke broodnoodzakelijke kWh naar uw huis als het echt koud wordt!

 

De opbrengsten van concentratoren in Nederland zijn duidelijk verbeterd t.o.v.  traditionele collectoren zoals bijgaande grafiek verduidelijkt. De temperaturen zijn veel hoger en de invang rendementen zijn hoger.  Axe streeft er daarom naar om de concentratietechniek met een seizoens buffer  als volwaardig seizoens alternatief voor niet-duurzame verbranding te presenteren in Noord Europa.

Ook hogere temperaturen kunnen met de TCT units worden bereikt ( vaak voor industrieel gebruik) zoals bij bijvoorbeeld  het Honda Project waarbij conventionele energie nog maar wordt bijgeschakeld als bijverwarming om de gewenste temperatuur te allen tijde exact te behalen en goed in te stellen.

axe-solar grafiek.png
bottom of page