top of page

Projecten

Vooraf een integratieberekening door AXE-Solar

Voorafgaand aan het maken van een offerte wordt een intake-analyse uitgevoerd op de specifieke situatie van het pand welke voorzien dient te worden van een klantgespecificeerde en goed werkende klimaat controle  zodat de verwachtingen ook bij Axe duidelijk worden .  Axe neemt ook daarbij ook altijd de vrijheid om componenten voor te stellen die, omreden van kwaliteits verbetering en / of prijs/prestatie verbetering beter passen in het ontwerp en om alternatieven voor te stellen die mogelijk nog niet overwogen zijn.  Eventuele definitieve beslissing over het na te streven concept kan dan volgen op een toelichting en discussie.  Dit alles om verwachting en uitvoeringsresultaat zo goed mogelijk te laten overeenstemmen.

Voor het voorstel van Axe kunnen in principe alle verkrijgbare componenten en oplossingen overwogen omdat Axe, as onafhankelijke leverancier, uit principe geen verplichtingen aangaat naar derde toeleveranciers

.

Het concept wordt doorgerekend naar technisch en economisch systeemresultaat en  de kwetsbaarheid ervan  voor variaties van de uitgangspunten ervan. Mathematische doorrekening vindt plaats op basis van de component parameters zoals deze zijn gemeten door Solar Keymark, de locale weervoorspelling op basis dan het gemiddelde over de laatste 10 jaren en verder gekozen constructiedetails.

Onder is , als uitgebreid voorbeeld, een grafische presentatie te vinden van de verschillende warmtestromen zoals berekend in een intake analyse rapport van een kleiner vrijstaand bedrijfspand met een jaarlijkse warmtebehoefte van 100.000 Kwh, heatpipes op het dak, een aantal concentratormodules voor  bufferoververhitting,  een kleine solidstate buffer voor opslag, een kleine warmte pomp en een energieneutrale captatieveld onder het gras in de tuin. Het pand met een vloerverwarmings systeem  is uitgevoerd met duurzame verwarming in de winter  en duurzame koeling tijdens hittegolven in de zomer. Woonhuizen worden vaak met eenvoudigere systemen en budgetneutrale systemen uitgevoerd, maar ook dan is er vaak behoefte aan duurzame koeling in de zomer.

Temperatuur buffervat Solid 2.jpg
bottom of page